Wymiana oleju w maszynach rolniczych
Napisane przezdnia  28-12-2015 06:04 28-12-2015 06:04 printer
Wymiana oleju w maszynach rolniczych

Wymiana oleju w maszynach rolniczych

            Maszyny rolnicze wymagają przeglądów technicznym. Jednym z elementów, który również należy sprawdzić jest stan oleju.

 


            Praca maszyn rolniczych wiąże się z eksploatacją i zużywaniem się z oleju. Czy to olej silnikowy, przekładniowy, czy też hydrauliczny, każdy z nich wymaga sprawdzenia jego stanu. Jednak warto pamiętać o ich indywidualnych specyfikacjach.

            Konieczność wymiany oleju silnikowego jest niezbędna z racji tego, iż traci on swoje podstawowe właściwości. Na proces ten ma wpływ wiele czynników. Głównym z nich jest temperatura pracy, kiedy to zachodzi proces termicznego rozkładu oleju. Ponadto to, co wpływa na utratę właściwości oleju to także zanieczyszczenia zewnętrzne, czy też jego utlenianie. Nie da się jednak określić tempa, w którym to następuje. W zaleceniach producenci maszyn rolniczych podają jednak zalecany czas jego wymiany. Taka wymiana winna zostać wykonana w momencie, gdy zawartość cząstek stałych, lepkość a także liczba zasadowa przekracza dopuszczalną granicę. Nie należy również zapominać o filtrach. Jest to element, który zmniejsza zanieczyszczenia oleju. Dlatego ważne jest jego sprawne funkcjonowanie.

            Ponadto praca maszyn to także zużycie oleju przekładniowego oraz hydraulicznego. W olejach przekładniowych istotne zwrócenie uwagi m.in. na lepkość, smarność, temperaturę krzepnięcia, jak również na udział dodatków uszlachetniających. Natomiast, jeśli chodzi o oleje hydrauliczne ich dobór, jak również wymiana powinna być przeprowadzana zgodnie z instrukcją producenta maszyny. Jednak to, co najistotniejsze w olejach hydraulicznych to wskaźnik oraz trwałość lepkości, trwałość chemiczna, wymiana ciepła z otoczeniem, ochrona antykorozyjna, a także zdolność do przenoszenia energii ciśnienia.

            Zużyty olej, który pozostaje po wymianie należy odpowiednio zutylizować. Zabronione jest jego wylewanie do zbiorników wodnych czy bezpośrednio na glebę, ponieważ są one szkodliwe dla środowiska. Jeśli nie istnieje możliwość właściwej utylizacji zużytego oleju, tak by nie stanowił on zagrożenia biologicznego, wówczas można skontaktować się z odpowiednimi jednostkami, które zajmą się tym procesem w sposób właściwy i bezpieczny. Przeczytaj również:
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Ranking
Oceny: 0/5 (0%) (0 ocen)