Inspekcja Weterynaryjna ponownie nałożyła kary
Napisane przezdnia  02-12-2015 06:21 02-12-2015 06:21 printer
» Produkcja zwierzęca » Inspekcja Weterynaryjna ponownie nałożyła kary
Inspekcja Weterynaryjna ponownie nałożyła kary

Inspekcja Weterynaryjna ponownie nałożyła kary

            Inspekcja Weterynaryjna w dniach od 27 października do 23 listopada prowadziła 2806 kontroli w miejscach związanych z produkcją i przetwórstwem spożywczym. Jednak nie wszystko odbywało się zgodnie z prawem.


            Inspekcja Weterynaryjna w nieco ponad miesiąc skontrolowała 2806 miejsc związanych z produkcją i przetwórstwem spożywczym. Były to: rzeźnie, zatwierdzone zakłady przetwórstwa spożywczego, chłodnie składowe, punkty skupu zwierząt, miejsca pośredniczące w handlu zwierzętami, środki transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz środki transportu zwierząt do 8 godzin.

            W trakcie przeprowadzania kontroli okazało się, że nie wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Inspekcja Weterynaryjna wykryła 20 nielegalnie prowadzonych działalności, co skutkowało nałożeniem 31 kar pieniężnych, na łączną kwotę 8250 zł. Ponadto 8 spraw trafiło do organów ścigania. Kontrola powadzona przez Inspekcje Weterynaryjną ujawniła również inne nieprawidłowości, które pociągnęły za sobą konsekwencję finansowe oraz prawne.

            Każda działalność prowadzona niezgodnie z prawem pociąga za sobą konsekwencje. Należy jednak pamiętać, iż w produkcji i przetwórstwie spożywczym takie nieprawidłowości to także konsekwencja dla konsumentów, ponieważ m.in. nieprawidłowo przetwarzane produkty spożywcze mogą wpływać na zdrowie i życie człowieka.


Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii



Przeczytaj również:
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML: