Polityka Cookies

Polityka dotycz膮ca wykorzystania cookies

 

 

Niniejsza Polityka okre艣la zasady przechowywania i dost臋pu do informacji na urz膮dzeniach U偶ytkownika za pomoc膮 plików Cookies, s艂u偶膮cych realizacji us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 偶膮danych przez U偶ytkownika, w艂a艣cicielem serwisu jest:

Agrohodowca.pl

ul. Jana Solikowskiego 5a/12

80-393 Gda艅sk

biuro@agrohodowca.pl

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza osoba prywatna , która 艣wiadczy us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 oraz przechowuje i uzyskuje dost臋p do informacji w urz膮dzeniach U偶ytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno艣ci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz膮dzeniach za po艣rednictwem których U偶ytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies W艂asne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ug droga elektroniczn膮 przez Administratora za po艣rednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewn臋trzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za po艣rednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stron臋 internetow膮 lub aplikacj臋, pod któr膮 Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia艂aj膮cy w domenie www.agrohodowca.pl.
 6. Urz膮dzenie - oznacza elektroniczne urz膮dzenie za po艣rednictwem, którego U偶ytkownik uzyskuje dost臋p do Serwisu.
 7. U偶ytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 lub z którym zawarta mo偶e by膰 Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies s膮 bezpieczne dla Urz膮dzenia U偶ytkownika. W szczególno艣ci t膮 drog膮 nie jest mo偶liwe przedostanie si臋 do Urz膮dze艅 U偶ytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z艂o艣liwego. Pliki te pozwalaj膮 zidentyfikowa膰 oprogramowanie wykorzystywane przez U偶ytkownika i dostosowa膰 Serwis indywidualnie ka偶demu U偶ytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 domeny z której pochodz膮, czas przechowywania ich na Urz膮dzeniu oraz przypisan膮 warto艣膰.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: s膮 przechowywane na Urz膮dzeniu U偶ytkownika i pozostaj膮 tam do momentu zako艅czenia sesji danej przegl膮darki. Zapisane informacje s膮 wówczas trwale usuwane z pami臋ci Urz膮dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z Urz膮dzenia U偶ytkownika.
  2. Cookies trwa艂e: s膮 przechowywane na Urz膮dzeniu U偶ytkownika i pozostaj膮 tam do momentu ich skasowania. Zako艅czenie sesji danej przegl膮darki lub wy艂膮czenie Urz膮dzenia nie powoduje ich usuni臋cia z Urz膮dzenia U偶ytkownika. Mechanizm cookies trwa艂ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z Urz膮dzenia U偶ytkownika.
 1. U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 ograniczenia lub wy艂膮czenia dost臋pu plików cookies do swojego Urz膮dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b臋dzie mo偶liwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj膮 plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane s膮 Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies W艂asne w nast臋puj膮cych celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urz膮dzenia U偶ytkownika Serwisu oraz jego lokalizacj臋 i odpowiednio wy艣wietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapami臋tania ustawie艅 wybranych przez U偶ytkownika i personalizacji interfejsu U偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z którego pochodzi U偶ytkownik;
   • iv) zapami臋tania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji tre艣ci;
   • v) rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania u偶ytkownika w serwisie i zapewnienia sesji u偶ytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki której U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo偶liwiaj膮c w szczególno艣ci weryfikacj臋 autentyczno艣ci sesji przegl膮darki;
   • iii) optymalizacji i zwi臋kszenia wydajno艣ci us艂ug 艣wiadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezb臋dnych dla pe艂nej funkcjonalno艣ci stron internetowych
   • i) dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 podstawowe parametry Urz膮dzenia U偶ytkownika i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obs艂ugi programu partnerskiego, umo偶liwiaj膮c w szczególno艣ci weryfikacj臋 藕róde艂 przekierowa艅 U偶ytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapami臋tania lokalizacji u偶ytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo偶liwiaj膮c w szczególno艣ci dostosowanie dostarczanych informacji do U偶ytkownika z uwzgl臋dnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i bada艅 oraz audytu ogl膮dalno艣ci
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki sposób U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych Serwisu, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci.
  6. 艢wiadczenia us艂ug reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za po艣rednictwem Serwisu reklam us艂ug i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpiecze艅stwa i niezawodno艣ci serwisu
 2. Administrator us艂ugi wykorzystuje Cookies Zewn臋trzne w nast臋puj膮cych celach:
  1. Prezentowania tre艣ci multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które s膮 pobierane z zewn臋trznego serwisu internetowego:
   • i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib膮 w USA]
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za po艣rednictwem narz臋dzi analitycznych:
   • i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzib膮 w USA]
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji U偶ytkownika z wykorzystaniem narz臋dzia internetowej reklamy:
   • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzib膮 w USA]
  4. Zalogowania do serwisu za pomoc膮 konta w innym serwisie:
   • i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib膮 w USA lub Facebook Ireland z siedzib膮 w Irlandii]
   • ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzib膮 w USA]
  5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomoc膮 serwisów spo艂eczno艣ciowych:
   • i) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib膮 w USA]
   • ii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib膮 w USA lub Facebook Ireland z siedzib膮 w Irlandii]

Wykorzystania funkcji w celu u艂atwienia komunikacji za po艣rednictwem strony internetowej Serwisu, które s膮 pobierane z zewn臋trznego serwisu internetowego:

IV. Mo偶liwo艣ci okre艣lenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dost臋pu przez Cookies

  1. U偶ytkownik mo偶e samodzielnie i w ka偶dym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plików Cookies, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu przez pliki Cookies do Urz膮dzenia U偶ytkownika. Zmiany ustawie艅, o których mowa w zdaniu poprzednim, U偶ytkownik mo偶e dokona膰 za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej lub za pomoc膮 konfiguracji us艂ugi. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczególno艣ci w taki sposób, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plików cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz膮dzeniu U偶ytkownika. Szczegó艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plików cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).
  2. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki Cookies korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, której u偶ywa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo偶e wp艂yn膮膰 na niektóre funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej Serwisu.