Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci

W艂a艣ciciel strony agrohodowca.pl  stawia sobie za cel obok jak najwy偶szej jako艣ci 艣wiadczonych u偶ytkownikom us艂ug poszanowanie prawa do prywatno艣ci u偶ytkowników. Niniejszy dokument precyzuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o u偶ytkownikach, jakim ho艂duje w艂a艣ciciel strony www.agrohodowca.pl

Jakie dane gromadzimy?

Na naszych stronach rejestrowane automatycznie s膮 nast臋puj膮ce dane:

 • Publiczne adresy IP, z których kierowane s膮 zapytania http kierowane do serwera,
 • Czas nadej艣cia zapytania i wys艂ania odpowiedzi przez serwer,
 • nazw臋 stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokó艂 HTTP,
 • informacje o b艂臋dach, jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) w przypadku, gdy przej艣cie do strony nast膮pi艂o przez odno艣nik,
 • informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,
 • informacje dotycz膮ce logowania do panelu zarz膮dzania stronami www.

W jakim celu mog膮 by膰 wykorzystywane dane u偶ytkowników?

Gromadzone automatycznie dane wykorzystywane s膮 w celach:

 • Optymalizowania funkcjonowania strony internetowej www.agrohodowca.pl
 • Statystycznych (analizowanie strumieni dost臋pu u偶ytkowników do serwisu, analizowanie najcz臋艣ciej wykorzystywanych przegl膮darek itp.).

Generowane w zwi膮zku z powy偶szymi celami zestawienia nie zawieraj膮 偶adnych danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 konkretnych osób fizycznych oraz nie s膮 udost臋pniane nikomu poza osobami odpowiedzialnymi za administrowanie strony www.agrohodowca.pl

Pliki cookie

 1. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) stanowi膮 dane informatyczne, w szczególno艣ci pliki tekstowe, które przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z której pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
 2. Cookies nie s艂u偶膮 do gromadzenia danych osobowych.
 3. Cookies nie zmieniaj膮 konfiguracji urz膮dzenia U偶ytkownika, nie s艂u偶膮 do instalowania b膮d藕 odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingeruj膮 w integralno艣膰 systemu operacyjnego b膮d藕 danych U偶ytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celu:
  1. dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika Serwisu i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki sposób U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
  3. utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki której U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;
 5. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz sta艂e (persistent cookies). Cookies sesyjne s膮 plikami tymczasowymi, które przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). Sta艂e pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plików cookies:
  1. niezb臋dne pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. wydajno艣ciowe pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. funkcjonalne pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zapami臋tanie wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu U偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z którego pochodzi U偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;
 7. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, i偶 podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika pliki cookies jest w艂a艣ciciel strony www.agrohodowca.pl. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 równie偶 przez wspó艂pracuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Wi臋cej informacji na temat tych ciasteczek mo偶esz znale藕膰 na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich. Przedmiotowe dzia艂anie odbywa si臋 zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególno艣ci z ustaw膮 Prawo telekomunikacyjne, ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz ustaw膮 o ochronie danych osobowych.
 8. Przez u偶ywanie Serwisu www.agrohodowca.pl U偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na u偶ywanie ciasteczek zgodnie z t膮 Polityk膮 prywatno艣ci. W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plików cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczególno艣ci w taki sposób, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plików cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w urz膮dzeniu U偶ytkownika Serwisu. Wi臋cej informacji na temat czym s膮 pliki cookies dost臋pnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl. Informacje na temat zarz膮dzania plikami cookie dla poszczególnych przegl膮darek znajduj膮 si臋 pod adresami internetowymi

lub w pliku pomocy Pa艅stwa przegl膮darki internetowej

 1. Wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych jest pocz膮tkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Mo偶esz zmieni膰 ustawienia przegl膮darki tak, aby ciasteczka by艂y blokowane w ca艂o艣ci lub w jakiej艣 cz臋艣ci, np. tylko od stron trzecich, albo aby ka偶dorazowo otrzymywa膰 komunikat w momencie kiedy ciasteczka s膮 wysy艂ane na Twoje urz膮dzenie. Pami臋taj jednak, 偶e je偶eli zablokujesz u偶ywane przez nas ciasteczka, mo偶e to negatywnie wp艂yn膮膰 na wygod臋 korzystania z naszych stron internetowych, na przyk艂ad mo偶esz nie by膰 w stanie przegl膮da膰 cz臋艣ci stron przygotowanych w oparciu o Twoje ustawienia osobiste; w szczególno艣ci dotyczy to obszarów wymagaj膮cych podania nazwy u偶ytkownika i has艂a. Uniemo偶liwisz nam tak偶e zbieranie anonimowych informacji nt. u偶ywania naszych stron w celu sta艂ego poprawiania ich zawarto艣ci.

Odno艣niki do innych stron www

W艂a艣ciciel strony www.agrohodowca.pl nie odpowiada za tre艣膰 banerów i innych elementów reklamowych innych podmiotów (oznaczonych wyra藕nie jako reklama), jak równie偶 za tre艣膰 oraz wp艂yw na urz膮dzenia u偶ytkownika stron www, do których linki zawieraj膮 poszczególne podstrony Serwisu www.agrohodowca.pl. U偶ytkownik ka偶dorazowo powinien zapozna膰 si臋 m.in. z polityk膮 prywatno艣ci podmiotu prowadz膮cego tego rodzaju strony, w艂asciciel strony  www.agrohodowca.pl nie gwarantuje bowiem zgodno艣ci tych polityk z zasadami okre艣lonymi w niniejszym dokumencie.

Zmiany Polityki prywatno艣ci

Wszelkie zmiany w zakresie polityki prywatno艣ci zostan膮 poprzedzone odpowiedni膮 zmian膮 niniejszego dokumentu.