Regulamin

REGULAMIN STRONY

§ 1

 1. W艂a艣cicielem strony www.agrohodowca.pl [strona internetowa] jest

Agrohodowca.pl

ul. Jana Solikowskiego 5a/12

80-393 Gda艅sk

biuro@agrohodowca.pl

 1. U偶ytkownik – osoba odwiedzaj膮ca stron臋.§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.agrohodowca.pl jest w艂a艣ciciel.
 2. Przeznaczenie strony: publikacja informacji o tematyce rolniczej. Publikacja zdj臋膰 nades艂anych przez u偶ytkowników. Publikowanie filmów wideo. Publiczne forum dyskusyjne. Przeprowadzanie konkursów. U偶ytkownik jest zobowi膮zany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowi膮zuj膮cym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególno艣ci w sposób nie naruszaj膮cy praw osób trzecich oraz praw w艂a艣ciciela.
 3. W przypadku stwierdzenia, 偶e U偶ytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza si臋 dzia艂a艅 opisanych w pkt 3, w艂a艣ciciel ma prawo podj膮膰 wszelkie dzia艂ania prowadz膮ce do naprawienia poniesionej w zwi膮zku z tym szkody.§ 3
Odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰

 1. W艂a艣ciciel odpowiada jedynie za tre艣ci w艂asne zamieszczone na stronie.
 2. W艂a艣ciciel strony nie odpowiada za nades艂ane zdj臋cia czy filmy wideo. Je艣li jeste艣 w艂a艣cicielem zdj臋膰 lub filmów i nie chcesz ich publikacji na stronie www.agrohodowca.pl [strona internetowa] zg艂o艣 nam link do publikacji na adres biuro@agrohodowca.pl [adres email]. Materia艂 zostanie usuni臋ty w ci膮gu 48 godzin.
 3. W艂a艣ciciel strony nie odpowiada za komentarze pod wiadomo艣ciami, zwanymi newsami. Pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 ponosi autor komentarza zwany u偶ytkownikiem.
 4. Informacje zamieszczane przez w艂a艣ciciela na stronie s膮 na bie偶膮co aktualizowane oraz sporz膮dzane w sposób staranny, jednak偶e w艂a艣ciciel nie udziela gwarancji za prawid艂owo艣膰, aktualno艣膰, kompletno艣膰 i sta艂膮 dost臋pno艣膰 strony.
 5. Na stronie mog膮 by膰 umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których tre艣膰 w艂a艣ciciel nie ma 偶adnego wp艂ywu. Za tre艣ci znajduj膮ce si臋 pod linkowanymi adresami odpowiada wy艂膮cznie ich operator.
 6. W艂a艣ciciel zwraca si臋 z pro艣b膮 o bezzw艂oczne jego powiadomienie, je艣li u偶ytkownik,  korzystaj膮c z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których tre艣ci wydaj膮 si臋 u偶ytkownikowi w膮tpliwe. Usuni臋cie tego rodzaju linków nast膮pi bezzw艂ocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez tre艣ci adresów linkowanych. O艣wiadczenie to obowi膮zuje dla wszystkich linków znajduj膮cych si臋 na stronie w艂a艣ciciela.

  § 4
  Prawa autorskie
 1. Zawarto艣膰 strony, w tym jej tre艣膰, kszta艂t i konstrukcja chroniona jest polskim i mi臋dzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materia艂ów zamieszczonych na stronie zastrze偶one s膮 na rzecz w艂a艣ciciela b膮d藕 firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Dozwolone jest wykorzystanie komercyjne tekstów i zdj臋膰 za pisemn膮 zgod膮 w艂a艣ciciela.
 3. U偶ytkownik publikuj膮cy swoje autorskie zdj臋cia i filmy na stronie agrohodowca.pl [strona internetowa] przekazuje prawa do ponownego, komercyjnego wykorzystania nieodp艂atnie w艂a艣cicielowi.   
 4. 艢ci膮ganie i kopiowanie tre艣ci znajduj膮cych si臋 na stronie jest dozwolone wy艂膮cznie do prywatnego, niekomercyjnego u偶ytku, chyba 偶e w danym przypadku okre艣lono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególno艣ci deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wy艂膮cznie za uprzedni膮, pisemn膮 zgod膮 w艂a艣ciciela.
 5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez U偶ytkownika skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 prawn膮 okre艣lon膮 w szczególno艣ci w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.   

 § 5
Ochrona prywatno艣ci

 1. W艂a艣ciciel, b臋d膮cy administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), dzia艂a zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz dba o ochron臋 danych osobowych u偶ytkowników.
 2. Dane osobowe u偶ytkowników s膮 przetwarzane przez w艂a艣ciciela w celu 艣wiadczenia us艂ug, archiwizacji, a tak偶e w celach marketingowych us艂ug i produktów. U偶ytkownik korzystaj膮c ze strony nie b臋dzie otrzymywa艂 informacji marketingowych i handlowych je艣li nie wyrazi zgody.
 3. Dane osobowe u偶ytkowników s膮 rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie s艂u偶y do wewn臋trznych celów w艂a艣ciciela zwi膮zanych z procesami systemowymi statystycznymi dotycz膮cymi nazwy otwieranych adresów www, u偶ywanej przegl膮darki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z dat膮 i godzin膮 wej艣cia, u偶ywanej wyszukiwarki, nazwy 艣ci膮ganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych mo偶e s艂u偶y膰 tak偶e do odpowiedzi na pytania u偶ytkownika, realizacji zamówie艅 u偶ytkownika, udzia艂u w konkursach oraz w celu technicznej administracji stron膮.
 4. Szczegó艂owe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy u偶ytkownika i has艂a rejestrowane s膮 tylko wtedy, gdy s膮 konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
 5. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo wgl膮du do w艂asnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nast膮pi tak偶e w sytuacjach wymienionych w obowi膮zuj膮cych przepisach ustawowych.
 6. W艂a艣ciciel nie ma prawa do sprzeda偶y danych osobowych u偶ytkowników.
 7. Udost臋pnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych u偶ytkowników osobom trzecim nast膮pi tylko wówczas, gdy b臋dzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo 艣ci膮gni臋cia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgod臋 u偶ytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto w艂a艣ciciel mo偶e przekaza膰 anonimowe dane dotycz膮ce u偶ytkowania w celu bada艅 marketingowych. Identyfikacja u偶ytkowników jest przy tym wykluczona.
 8. Na 偶膮danie w艂a艣ciwego urz臋du w艂a艣ciciel ma prawo ujawni膰 dane w poszczególnych przypadkach, je艣li jest to konieczne do celów przeprowadzenia post臋powania karnego, zwalczania zagro偶e艅 przez policj臋, wype艂niania zada艅 ustawowych pa艅stwowych urz臋dów ochrony danych osobowych, pa艅stwowych s艂u偶b wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw w艂asno艣ci intelektualnej.
 9. Bazy danych w艂a艣ciciel zabezpieczy艂 tak, aby dost臋p do znajduj膮cych si臋 w nich informacji by艂 ograniczony. System informatyczny jest chroniony zapor膮 sieciow膮. Dost臋p do danych osobowych otrzymuj膮 jedynie pracownicy w艂a艣ciciela w celach wymienionych powy偶ej. Pracownicy w艂a艣ciciela s膮 przeszkoleni w odniesieniu do bezpiecze艅stwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 10. Has艂a dost臋pu do strony nie nale偶y podawa膰 innym osobom i nale偶y je regularnie zmienia膰. Przy opuszczaniu strony u偶ytkownik powinien si臋 wylogowa膰 i zamkn膮膰 przegl膮dark臋.
 11. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. S膮 to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pami臋ci przegl膮darki na komputerze u偶ytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a tak偶e mo偶liwo艣膰 komfortowego u偶ytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji j臋zykowej). U偶ywane cookies nie zawieraj膮 偶adnych danych osobowych u偶ytkowników. Ustawione cookies u偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili skasowa膰 oraz korzysta膰 ze strony bez u偶ywania cookies. W tym celu nale偶y skorzysta膰 z opcji ,,wy艂膮cz” znajduj膮cej si臋 w ustawieniach przegl膮darki, które znajduj膮 si臋 w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegó艂y znajduj膮 si臋 z menu pomocy w艂a艣ciwej przegl膮darki. Wy艂膮czenie lub wy艣wietlanie cookies mo偶e mie膰 wp艂yw na funkcjonowanie strony.
 12. U偶ytkownik mo偶e zapisa膰 si臋 na list臋 mailingow膮 w celu otrzymywania Newslettera. W takim przypadku w艂a艣ciciel b臋dzie musia艂 pobra膰 i zapisa膰 adres e-mail u偶ytkownika. Adres e-mail u偶ytkownika wykorzystany b臋dzie wy艂膮cznie w celu wysy艂ania Newsletterów, informacji handlowych od partnerów strony internetowej  . U偶ytkownik mo偶e w ka偶dym czasie wyrejestrowa膰 si臋 z listy na stronie www.agrohodowca.pl. W takim przypadku dane u偶ytkownika zostan膮  skasowane.
 13. U偶ytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pyta艅 dotycz膮cych ochrony danych mog膮 si臋 Pa艅stwo zawsze zwróci膰 do nas za po艣rednictwem adresu e-mail biuro@agrohodowca.pl§ 6
Postanowienia ko艅cowe

 1. W艂a艣ciciel dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zapewnienia prawid艂owego funkcjonowania strony, jednak偶e nie zapewnia gwarancji, 偶e strona dzia艂a膰 b臋dzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrze偶e艅 co do dzia艂alno艣ci strony, u偶ytkownik mo偶e zg艂asza膰 je w艂a艣cicielowi poprzez wys艂anie e-maila na adres biuro@agrohodowca.pl [adres email]
 3. W艂a艣ciciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w ka偶dym czasie. Aktualny regulamin b臋dzie zamieszczony na stronie.